Hem

Radio Full Gospel i Göteborg är en ekumenisk ideell förening som sänder närradio enligt följande sändningstablå. Medlemmarna är själva medlemmar i någon kristen församling och har en personlig tro på Jesus Kristus. Full Gospel står för hela evangeliet som det framställs i Bibeln.

Radio Full Gospel i Göteborg skall

  • vara en länk mellan samhälle och individ
  • vara en länk mellan kyrka och individ
  • vara en radio som lever med i den dagliga pulsen

Grundtanken är att vi är en del av det lokala skeendet utifrån kristen grund och etik. Vi framhåller t ex allas lika värde, omtanke om vår nästa, omsorg om människor och miljö. Vi har verksamheten förankrad i hela evangeliet och tror på förbönens möjligheter.

Programverksamheten skall vara bred inom de målgrupper vi har vid våra huvudsakliga radioprogram, där vi når medelålders och äldre lyssnare. Mycket sång och musik med värdiga texter och musikaliskt mottagliga melodier, blandade med aktuella inslag från när och fjärran, vittnesbörd om erfarenheter ur det dagliga livet samt undervisning om kristen tro.

Allt som sänds ut skall styras av kristen etik. Det påverkar programinnehåll och ger som främsta kännetecken att vi bryr oss om den enskilda människan.
Vi strävar efter att på ett folkligt sätt ta tag i de frågor som vi alla bär på, samt utstråla en varm och positiv anda som leder människor till tro på Jesus Kristus. Vi ska ta del av samhällsfrågorna. Lyssnarna ska uppleva att vi står dem nära.